Send til 2097:

SANDTANGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SANDTANGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig melding om Corona-virus!

Tilbakemelding og klager

Vi ønsker at dere skal gi oss tilbakemeldinger på ting en er misfornøyd med. Vi er åpen for kritikk og ros. Lever inn en lapp i ekspedisjonen eller send mail til daglig leder: 

torbjorn.mosdol@sandtangen.nhn.no

 

Klage på helsehjelp - fire muligheter Fra tid til annen hender det at pasienter ønsker å fremme en formell klage på helsehjelpen som er gitt. Det er flere muligheter for å gjøre dette. Dersom man ønsker å klage på vegne av en annen person, må man ha denne personens fullmakt for å gjøre dette.

1) Man kan tilskrive daglig leder ved legekontoret, utrykke hva man er misfornøyd med og be om en redegjørelse.

2) Man kan kontakte pasient- og brukerombudet og be om råd i saken. Ombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser.

3) Det er også mulig å klage direkte til Fylkesmannen, som er tilsynsorgan for helse- og omsorgstjenester. Klager på helsehjelp som Fylkesmannen behandler for legesentre vil typisk være innenfor følgende kategorier:

4) Dersom man har blitt skadet som følge av behandlingen som er gitt, kan man melde skadesak til Norsk Pasientskadeerstatning. Hovedkravene til erstatning er at skaden skyldes svikt i behandlingen og at skaden har medført et økonomisk tap.