Dr. Arne Brandt-Rantzau vil være vikar for Kim Salte sine pasienter fra 1/9-21 tom 30/9-21. 

Dr. Hassan Khan Ahmed vil begynne ved kontoret 1/10 - 21, i et vikariat på 1 år. Han skal være også være vikar for Kim Salte sine pasienter.