Dr. Hassan Khan Ahmed vil begynne ved kontoret 1/10 - 21, i et vikariat på 1 år. Han er vikar for Kim Salte sine pasienter.