Dr. Ingvild Lohne Frøyen har nå tatt over som fastlege etter dr. Ragnhild Aass. Pasientene som hører til denne listen vil få brev med informasjon om legebytte fra Helse Norge snarlig.