Dr. Kim Salte slutter ved legesenteret til nyttår - 2020. Dr. Christine Petersen vil fungere 100 % som vikar i stillingen fra 4/1-21 tom 30/6-21. Vi håper at ny fastlege vil være på plass til sommeren.