1. oktober vil Dr. Marie S. Slaattebræk (vikar for Dr. Ragnhild Aass) starte opp i ny legeliste ved Sandtangen legesenter. Samme dato vil Dr. Ingvild Lohne Frøyen overta stillingen som Slaattebræk har hatt til nå. Hun vil foreløpig være vikar i 6 mnd fremover.