Ny rutine for testing 

Frå og med onsdag 12. august treng innbyggarane ikkje ha henvisning frå lege for å bestilla covid 19-test. Alle kan ringa direkte til legevakta for å bestilla tid for test.  

* Dagtid: ring 51 68 31 50  
* Ettermiddag, kveld og helg: ring 51 42 99 99 

NB! Ingen må møta opp utan avtale. Det er dessutan viktig at ein møter opp presis til den tida ein får tildelt, og ikkje lenge før. Det vil skapa unødig kø.