Har du symptom på luftvegsinfeksjon og ikkje har pusteproblem eller nedsatt allmenntilstand? Då treng du ikkje ringje legekontoret. Virus går stort sett over av seg sjølv.
Me anbefaler at alle med luftvegssymptom held seg heime og vekke frå andre folk. 
 
Om du mistenker at du er smitta av koronaviruset og har behov for legehjelp (tungpust eller nedsatt allmenntilstand) må du ta kontakt med fastelege. 
 
Det er veldig viktig at du ikkje møter opp uanmeldt på legekontoret.
 
Telefonnummer til legekontoret er 51 77 66 66.
 

NB: Om du er i heimekarantene vil du ikkje bli testa for koronavirus, og skal heller ikkje ta kontakt med legekontor/legevakt med mindre du har behov for helsehjelp.

 

Er du frisk og har spørsmål om koronaviruset kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015.

Symptoma på sjukdommen er dei same som ved andre luftvegsinfeksjonar. Det vil seia hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevanskar.

 

Treng du sjukemelding? Høyr først med arbeidsgiver om du kan bruke egenmelding. Hvis du ikkje kan det, send gjerne elektronisk melding i staden for å ringe oss. 

 

Aktuelle linkar som kan gi utfyllande informasjon: 

Informasjon frå Time kommune

Folkehelseinstituttet