Send til 2097:

SANDTANGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SANDTANGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Sandtangen Legesenter

Velkommen til hjemmesiden vår. Vi ønsker at kontakten med oss skal være så enkel som mulig. Derfor er det lagt til rette for bestilling via nettet på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon om du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Influensavaksine 2021

17. september 2021

Vi venter årets influensavaksine i slutten av oktober. Kontakt gjerne ekspedisjonen for timebestilling allerede nå. 

Risikogrupper

 • Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:
   • diabetes mellitus, type 1 og 2
   • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
   • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
   • kronisk leversvikt
   • kronisk nyresvikt
   • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
   • nedsatt immunforsvar
   • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

  Andre målgrupper

  I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Tredje vaksinedose for COVID-19

17. september 2021

Personar med alvorleg svekka immunforsvar får nå tilbod om ein tredje vaksinedose.

Desse får tilbod om ein tredje vaksinedose nå:

 • Organtransplanterte.
 • Beinmargstransplanterte (i løpet av siste to år).
 • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt.
 • Pasientar med alvorleg nyresvikt, eller som er i aktiv dialysebehandling.
 • Pasientar med avansert eller ubehandla hiv-infeksjon.
 • Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling.
 • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak (sjå medisinliste).
 • Pasienter over 65 år

Dersom du er i tvil om du skal ha tredje dose, kan du venta til sjukehuset tar kontakt med deg.

Det er Time kommune som forvaltar vaksinane. Ved spørsmål, ta kontakt med dei på telefon 51 77 62 70 eller sjå på nettside: time.kommune.no

Nye vikarleger

11. august 2021

Dr. Arne Brandt-Rantzau vil være vikar for Kim Salte sine pasienter fra 1/9-21 tom 30/9-21. 

Dr. Hassan Khan Ahmed vil begynne ved kontoret 1/10 - 21, i et vikariat på 1 år. Han skal være også være vikar for Kim Salte sine pasienter. 

Telefonsamtale med legen

4. august 2021

Vi gjør oppmerksom på at telefonsamtale med legen kan utløse en takst som gjør at pasienten må betale for e-konsultasjon, på lik linje som ved oppmøte på konsultasjon. 

OBS! ENDRING I TELEFONTID

10. mai 2019

Fra mandag 13. mai 2019 vil vi endre litt på telefontidene våre. Telefonen er åpen mandag - fredag:

07.45 - 11.30

13.00 - 15.00

Telefonen vil altså være stengt daglig mellom 11.30 og 13.00.

Telefonkontakt

17. september 2018

 • Bestill øyeblikkelig-hjelp time på tlf 51 77 66 66 fra kl. 07.45
 • Andre henvendelser: Ring etter kl. 09.00